POZİTİF DÜŞÜNCE

NLP Teknikleri

Anchor- (Çapa- Çağrıştırıcı)

Dışsal bir tetikleyici ile içsel bir duyguyu ilişkilendirme tekniğidir. Tetikleyici faal hale getirilince içsel tepkiye hızlı bir şekilde ulaşılabilir.

Çapalar doğal olarak ya da belli teknikler kullanarak yapılabilir. Bütün temsil sistemleri üzerine yapılandırılır ve olumlu ve olumsuz içsel durumları (duyguları) kontrol etmeye yarar.

Yığılmış Çapalar (Stacking Anchors)

Özel bir çapayla bir dizi olayı ilişkilendirme tekniğidir. Bu teknikte, istenen tepkiyi artırmak için oluşturulan özel çapa kuvvetlendirilir.

Çöken Çapalar (Collapsing Anchors)

Birbirine zıt iki çapayı aynı anda tetikleyerek olumsuz olanı etkisiz hale getirme tekniğidir.

Zincirlenen Çapalar (Chaining Anchors)

İstenmeyen durumdan istenen duruma aracı durum kullanarak oluşturulan çapadır.

İlişkili Olma (Associated State)

Kinestetik olarak tam anlamıyla bir deneyimin veya durumun içerisinde olmaktır. Geçmişte yaşanmış durumlarla ilişkili olmak için o zamandaki deneyimde kendi gözlerinden bakmak gerekir.

İlişkisiz Olma (Dissociated State)

Gözlemci veya izleyici gözü ile deneyimi tekrar izlemektir. İlişkisiz durumda kişi deneyimi yaşadığı zamanki duyguyu tekrar yaşamaz, sadece o deneyimi izleyen bir izleyicinin veya gözlemcinin duygusunu yaşar.

Dokunsal Çift İlişkisiz Olma (Double Kynesthetic Dissociation)

Kişinin kendi deneyimlerinin filmini seyreden kendini seyretmesi tekniğidir. Bu teknikte kişi projeksiyon odasından kendi deneyiminin filmini seyreden kendini izler. Dokunsal çift ilişkisiz olma, fobilerde ve psişik travmalarda kullanılır.

Kalibrasyon (Calibration)

Karşınızdaki kişinin davranışlarıyla uyum sağlayarak, devam eden etkileşim içerisindeki içsel tepkilerdeki değişimi okuma tekniğidir.

Kişisel Tarih Değiştirme (Change History)

Özel çapalar kullanarak geçmişteki bir dizi deneyimin tekrar düzenlenmesini sağlayan bir tekniktir. Geçmişteki olayların anlamını değiştirmek için her bir şarta uygun olarak kaynak çapalar geliştirilir ve kişiye yüklenir.

Uyum (Rapport)

Bir kişi ile ahenk, anlayış ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurmaktır. Bu da, bilinçsiz düzeyde algılanan farklılıkları en aza indirmekle sağlanır.

Yeniden Çerçeveleme (Reframing)

Bu teknik, problemli davranıştan sorumlu tarafın iyi niyetiyle, davranışı birbirinden ayırmak için kullanılır. Bunu yapmak için mevcut olumlu niyeti (ikincil kazancı) karşılayan yeni seçenekler oluşturulur.

Strateji

Özel bir sonuca ulaşmak için oluşturulan bir dizi zihinsel ve davranışsal adımlardır. Strateji, bu adımları gerçekleştirmek için(sırasıyla) bir dizi temsil sisteminin kullanılmasıyla ifade edilir.

Altbiçemler (Submodalities)

İç deneyimlerin alt nitelemisidir. Bir resmi, sesi, duyguyu unsurlarına ayrıştırmaktır.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol