POZİTİF DÜŞÜNCE

nlp ilkeleri

 NLP'nin Temel İlkeleri
 

NLP, çok hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği, inanç değişikliği ve duygu değişikliği sağlamak için bir dizi güçlü teknik içermektedir. Bunlar;

1. Ulaşmak istediğin sonucu bil

2. Yeterli duyusal keskinliğe sahip ol. İstediğiniz sonuca yaklaşıyor musunuz, yoksa ondan uzaklaşıyor musunuz?

3. Yeterli davranışsal esnekliğe sahip ol. Sonuca ulaşana kadar davranış değişikliği yap.

4. Eyleme geç.

1. Hedefini belirle.

Belirli bir sonuca sahip olmanın önemi yeterince bilinmemektedir. İnsanların çoğu, bilinçli olarak belirli bir sonuca sahip değildirler ve hayatta başıboş gezinirler. NLP, insanların bilinçli bir amaca sahip olmasının önemini vurgulamaktadır. Sonuca ulaşmak için sonucu, açık ve net bir şekilde ifade etmeli ve eyleme geçmelidir. NLP, başka insanların inanç ve davranışlarını değiştirebilen etkinliği ispatlanmış bir dizi davranış ve dil kalıbı öğretmektedir. NLP’ de bu kalıpların her birinin uygulanmasında, uygulanan kişide işe yarayıp yaramadığı ile ilgili bilinçli kalibrasyon yapmak çok önemlidir. Eğer uygulanan teknik, istenen sonucu getirmiyorsa mutlaka başka bir şey yapmak gerekir. Bir kişi başka birinin istediği davranışını değiştirebilir. Bu davranış değişimi, tesadüfi değildir ve NLP tekniklerinin sistematik bir şekilde uygulanması ile sağlanır. Eyleme geçmek çok önemlidir çünkü girişimde bulunmadan hiçbir şey olmaz. Kısacası NLP, insanın yaşamında istediği bir amaca ulaşmak için düşünmek, gözlemlemek ve yapmakla ilgilidir.

İnsanlar sonucu bilmenin önemini yeterince kavrayamamaktadır. Çoğu insanın ulaşmak istediği bilinçli bir sonucu yoktur. Bazılarının da nereye doğru gittikleriyle ilgili bir fikirleri yoktur ama, nereye gitmediklerini bilirler. Onların hayatları istemedikleri yere doğru sürüklenmekle geçer. NLP, insanın istediği şeylere doğru ilerlemesinin önemini vurgulamaktadır.

Ulaşılmak istenen sonucu olmayan bir yaşam, başıboş gezinmeye dönüşür. Hedefe ulaşmak için ona odaklanmak gerekir.

NLP, sonuca ulaşmak için iyi tasarlanmış şartlar listesi sunmaktadır. Bu şartlardan ilki sonucun olumlu ifade edilmesidir. Sonuç insanın olmasını istemediği şeyler değil, istediği şeyler olmalıdır. Sonuç, insanı tatmin edici bir özelliğe sahip olmalıdır. İnsanlar yapmayacakları değil, yapacakları şeyler üzerine taahhütte bulunabilirler.

2. Duyusal olarak sonuç ölçülebilir ve görülebilir olmalıdır.

Bir kanıt prosedürü gereklidir. Aksi taktirde sonuca doğru ne kadar ilerlendiğini ölçmek mümkün olmaz. Kanıt prosedürü ile sonuca doğru ilerlenip ilerlenmediğini tespit etmek mümkün olur.

3. Sonuca ulaşırsanız ne görecek, ne duyacak, ne hissedeceksiniz?

4. Sonuç veya istenen durum kişinin kendisi tarafından başlatılmalı ve devam ettirilmeli.

Bu kişiye, istediği sonuca ulaşmak için sorumluk ve kontrol yetkisi verir. Eğer kişinin kendisi yerine başka birileri bir şeyler yapıyor ve değiştiriyorsa bu iyi tasarlanmış bir sonuç olmaz. Herkes kendi davranışlarını kendisi değiştirebilmeli ve başkalarında değişim meydana getirebilmeli.

5. Sonuç açık ve uygun bir şekilde bir bağlama oturtulmalıdır.

Bu istenen durumun evrensel bir şekilde ifade edilmemesi anmalına gelir. Kişi istenen durumu her zaman istemek veya hiç istememek yerine spesifik, belirli şartlar altında istemelidir. NLP, daima mümkün olan seçenekleri azaltmak yerine, daha fazla çoğaltmaya çalışır. Amaç, seçenekleri uygun şartlar altında elde edilebilir hale getirmektir.

6. İstenen durum mevcut durumdaki olumlu özellikleri muhafaza etmelidir.

7. İstenen durum ekolojik olmalıdır.

Kişi, kendisi ve başkaları için olumlu olacak sonuçları istemelidir. Yani, kendisine veya başkalarına zarar veren bir sonucu hedeflememelidir.

Kişi, sonucunu bildikten sonra sonuca doğru ilerleyip ilerlemediğini bilmek için duyusal keskinliğe sahip olmalıdır. NLP, insanları kalibre etme ya da okuma (değişiklikleri anlamak) yeteneğini kazandırır. Bu da insanın kas gerginliği, deri rengi, deri parlaklığı, alt dudak büyüklüğü, vücudun neresinden hangi sıklıkta nefes aldığındaki değişiklikleri yorumlamak becerisini gerektirir. NLP uygulayıcıları, kullandıkları tekniklerin karşısındaki insanda ne tür etkilerde bulunduğunu bu göstergelerle tespit eder. Bu bilgiler, bir feedback olarak kişinin istenen durumda olup olmadığını tespit etmeye yarar. Çoğunlukla gözden kaçan önemli bir nokta da kişi istenilen duruma girdiğinde ne kadar süre orda kalacağını bilmektir.

Üçüncü ve sonuncu önemli ilke; sonuç elde edilinceye kadar davranışsal değişimde bulunmaktır. Eğer yaptığınız eylem işe yaramıyorsa o zaman başka bir şey yapmalısınız. Yaptığınız şeyin sizi sonucunuza doğru götürüp götürmediğini tespit için duyusal keskinliğinizi kullanmalısınız. Eğer yaptığınız şey sizi sonucunuza doğru götürüyorsa o zaman yapmaya devam edin götürmüyorsa başka bir şey yapın.

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol